Thứ Năm, 19 tháng 4, 2012

Đi lễ chùa thầy

Chùa Thầy

Chùa Thầy cảnh trí nước non xanh
Trúc mọc tre giăng chắn cổng thành
Trước cửa tam quan hồ thoáng mát
Sau thềm núi dựng đá vây quanh
Tên chùa gợi cảm miền Nho thất
Nhẹ bước vào thăm cỏi Phật hành
Lễ tạ đầu năm xin lộc phúc
Cầu may đóng góp chút lòng thành

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét