Thứ Năm, 19 tháng 4, 2012

Vài nét về nhà thơ Nguyễn Minh Huệ

Nhà thơ Nguyễn Minh Huệ


1.Tiểu sử:
Nhà thơ Nguyễn Minh Huệ (tức Minh Huệ)
Sinh năm: 1944
Quê quán: Thị trấn Kỳ Anh, Hà Tĩnh
Tốt nghiệp khoa Mỏ-Địa chất-Đại học Bách khoa Hà Nội năm 1967
Tốt nghiệp chương trình lý luận chính trị Trung cấp trường Đảng năm 1983
Nơi công tác: Xí nghiệp 2. Công ty xây dựng Thiết kế thuộc Tổng công ty Dầu khí Việt Nam
2. Các tác phẩm:
Một vùng trời biển (Thơ-in chung)- NXB Lao động 1995
Dung Quất mới- NXB Văn học 2002
Nước non một dải (Tuyển thơ 999 tác giả)-NXB Hội Nhà văn 2005
Sóng Nghi Sơn-NXB Thanh niên 2005
Lọc dầu mùa xuân- NXB Văn học
Nắng thu vàng- NXB Văn học 2010

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét