Thứ Bảy, 21 tháng 7, 2012

Chùm thơ nhân ngày thương binh liệt sĩ *

  VIẾNG NGHĨA TRANG TRƯỜNG SƠN  
     
                   Không nguôi thương nhớ hương hồn liệt sĩ

      Thắp nén hương tưởng niệm
      Viếng nghĩa trang Trường Sơn
      Lòng mừng mắt rưng lệ
      Đọc thấy tên anh rồi
      Tìm anh chưa thấy mộ
      Thời gian nhanh quá độ
      Vội vã lắm em ơi
      Đặng Hải Bằng của tôi
      Anh có hờn không đấy
      Tìm hoài sao chưa thấy
      Lỗi hẹn đến lần sau
      Hơn mười nghìn ngôi mộ
      Thật khó tìm được mau
      Mười nghìn bạn hữu còn đâu
      Lòng tôi quặn thắt tim đau xót đời
      Các anh nằm lại anh ơi
      Tôi đi trăn trở rối bời ruột gan
      Anh là cột mốc thời gian
      Cho tôi níu giữ muôn vàn nhớ nhung
      Người ơi thương đến vô cùng...

Thứ Năm, 5 tháng 7, 2012

Gạt thầu

      Để phản đối và vạch trần bộ mặt lừa gạt của bè lủ diều hâu bành trướng Trung Quốc, đã bật đèn xanh cho Tổng công ty dầu khí Hải Dương TQ ( CNOOC), ngang nhiên mời thầu quốc tế 9 lô dầu khí thuộc thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, hiện ta đang cùng các đối tác nước ngoài thăm dò khai thác.
      Chúng tôi trân trọng giới thiệu thi phẩm:                                                

              GẠT THẦU

    Biển của ta sao dám bán thầu
    Âm mưu bành trướng lũ diều hâu
    Ngang nhiên vẽ “lưỡi bò” lừa lọc
    Ngỗ ngược mời rao sặc giọng tàu
    Cắt cáp thăm dò hòng cướp đoạt
   “Tam Sa” định kế chiếm dài lâu
    Người ơi! Phản đối bè xâm lược
    Tuyệt đối đừng  nghe chúng gạt thầu.

                               Hà Nội 1/7/2012.