Chủ Nhật, 29 tháng 9, 2013

MÙA THU HÀ NỘI

        HƯƠNG THU     

                 Se lạnh thu về đã tới nơi
                 Cây vườn vàng lá gió lay rơi
                 Chày khuya thậm thịch đưa hương cốm
                 Thơm ngát đầu mùa lúa mới phơi.


       ĐÊM THU HỒ TÂY

                 Bốn bề giăng cuộn phố đông
                 Nắng mai lảng bảng nhuộm hồng hồ Tây
                 Sâm Cầm khuất bóng trời mây
                 Nhởn nhơ cánh nhạn vởn bay sớm chiều
                 Sen tàn thuyền hái gương yêu
                 Chuông chùa Trấn Vũ nhiễu điều hoàng hôn
                 Rồng chầu ngõ Bắc chấn tôn
                 Tâm linh Phố Cỗ trường tồn Thủ Đô
                 Du chơi quanh một vòng hồ
                 Đêm thu Hà Nội trăng mờ áo sương.

                                  Viết giữa Hồ Tây, đêm thu HN.