Thứ Tư, 5 tháng 2, 2014

                 
                  XUÂN ĐẾN CÙNG ANH

               Hà Nội sáng nay thay áo mới
               Mãnh hoa vườn khoác vội đón nàng xuân 
               Đồng nội quê hương biển đảo xa gần
               Tươi nắng mới rực sắc mầm lộc biếc.
               Hà Nội vào xuân sông Hồng chảy xiết
               Đưa nước về mãi miết tưới đồng xanh
               Đi dưới cao tầng em đến cùng anh
               Trên Đại lộ Nguyễn Chí Thanh Hạnh Phúc.


               LÊN TÂY PHƯƠNG TỰ

               Đứng cổng chùa Tây Phương
               Nhìn xuống thành tam cấp
               Hai trăm ba tám bậc
               Bước đi của trần gian
               Đất thiêng miền Câu Lậu
               Nơi thượng đỉnh non ngàn
               Ngưu Lĩnh Sơn quy tụ
               Chùa cỗ tự huy hoàng.


                  THÁP BÚT HỒ GƯƠM

               Lên thăm Đền cỗ chật người qua
               Tháp bút vươn cao chuốt ngọc ngà
               Mặt nước Hồ Gươm soi đượm bóng
               Trời cao đất rộng thấu tầm xa.