Thứ Sáu, 29 tháng 1, 2016

   

MỪNG ĐẢNG

Chào mừng đại hội đảng thành công
Phố chợ thôn quê biển đảo hồng
Tươi sắc cờ sao mừng thắng lợi
Rực màu hoa nhụy đón thành công .

                 Hà Nôi 28/12/2016.