Thứ Ba, 9 tháng 2, 2016

                      TẾT ĐẾN

          Tết đến Hà Thành như luật lệ
          Lá khô rơi rắc đón xuân về
          Xanh biếc chồi non ươm nắng mới
          Sông Hồng trải lộc một miền quê

Thứ Bảy, 6 tháng 2, 2016

             ĐÓN XUÂN

   Cuối năm mở cửa đón xuân về
   Lồng lộng đất trời bóng dáng quê
   Nghe gió thì thầm vương lá rụng
   Cành đào đỏ nụ nở xum xuê.