Thứ Hai, 23 tháng 5, 2016

CHÀO MỪNG TỔNG THỐNG HOA KỲ

   BÉ GÁI TẶNG HOA

Cháu gái thủ đô Hà Nội Việt Nam
Tặng hoa cho Người đứng đầu nước Mỹ
Tổng thống đón nhận dịu dàng
Như thi sĩ viết trang thơ...
Ôi! Hiện thực trở về như một giấc mơ
Nơi mãnh đất Bác Hồ sinh sống !...


Thứ Năm, 5 tháng 5, 2016

THÌ THẦM VŨNG ÁNG

Cá chết nhiều, thơ buồn rời rợi
Kỳ Anh ơi! Nghĩ ngợi đắng lòng...
Bán đất rồi, bán biển cho xong
Mặc lũ Tàu Ô khơi dòng xã độc...