Thứ Sáu, 16 tháng 2, 2018

Mậu Tuất Xuân Về

Xuân Đại Phú pháo hoa tràn xuống ngõ,
Trên cửa sổ cao tầng ông bà vẫy chào xuân
Đại lộ Nguyễn Chí Thanh,
Hồ Ngọc Khánh trong ngần
Hương sắc mới! thanh tân hiện đại,
Anh bên em, tay trong tay
Tình yêu tươi thắm mãi...

Hà Nội 1/1/2018 - Minh Huệ