Thứ Sáu, 31 tháng 8, 2018

VIẾNG MỘ CỤ HUỲNH


 Ngược đỉnh du xuân viếng mộ Người
 Sông Trà soi bóng núi chơi vơi
 Lung linh đáy nước hình Thiên Ấn
 Lấp lánh tầng mây ảnh dấu trời
 Dĩ bất biến - non cao tá túc
 Linh thiêng - ứng vạn biến Người ơi!
 Lăng tươi sắc mới trong năm tháng
 Rực ánh chùa xưa giữa cõi đời.