Thứ Ba, 31 tháng 12, 2019

LOC HÓA DẦU NGHI SƠN


(Chủ tịch lọc dầu Nghi Sơn, nồng nhiệt đón tiếp Chủ tịch hội dầu khí Hà Nội và đoàn cán bộ hội dầu khí Việt Nam)

LOC HÓA DẦU NGHI SƠN

Chúng tôi đã đến đây
Đứng trước Lọc Hóa Dầu Nghi Sơn
Sau đêm Noel năm 2019
Sau ngày kỷ niệm khánh thành công trình
                                      vừa đủ một năm
Sau bốn mươi năm khảo sát làm luận chứng
                                     nhà máy lọc hóa dầu
Của lãnh đạo Việt Nam đứng đầu ngành dầu khí
Sóng Nghi Sơn dập dồn thi vị
Cho những tháng năm mơ ước lặng chìm
Đến bây giờ trào cuộn niềm tin
Khi Lọc Hóa Dầu Nghi Sơn
Đã khai trương thị trường 8,2 triệu tấn
Bao vất vả trầm luân như nàng Kiều lận đận!
Bao gian truân chìm nổi cuộc đời thường
Chí quyết tâm vượt qua mọi tai ương
Trước biển lớn dựng đài Sen thịnh vượng...
                                   

                                        Ngày 25/12/2019
                                       Nguyễn Minh Huệ