Thứ Ba, 19 tháng 5, 2020

CHÚC MỪNG SINH NHẬT BÁC HỒ 130 TUỔI.

CHÚC MỪNG SINH NHẬT BÁC HỒChúc mừng sinh nhật Bác hôm nay
Mười chín tháng năm đẹp nhất ngày
COVID toàn cầu gây thảm họa
Non sông trụ vững cánh diều bay
Thiên đường có Bác trên cao ấy
Quân, dân, đất nước, đảng cầm tay
Tiến lên phía trước theo Người dạy
Có bao giờ đẹp như hôm nay!